Regulamin

Regulamin sklepu internetowego NAVITECH GDYNIA Sp. z o.o.

 

 

1.     Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów, które są również dostępne w siedzibie firmy. Biuro Navitech Gdynia znajduje się w Gdyni ul. J.Kamrowskiego 16.

2.     Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, przy czym zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne będą rozpatrywane począwszy od następującego po nich najbliższego dnia roboczego.

3.     Pierwszym krokiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia pracownik sklepu nawiąże z Zamawiającym kontakt przez e-mail lub telefonicznie, celem potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest podstawowym warunkiem jego realizacji.

4.     Jeśli zamówienie nie zostanie potwierdzone w terminie 3 dni roboczych od jego złożenia lub Zamawiający płacący przelewem albo przekazem nie zrealizuje zapłaty do 5 dni licząc od dnia potwierdzenia zamówienia, będzie ono anulowane.

5.     Ceny podawane są w złotych polskich lub Euro - nie zawierają podatku VAT.

6.     Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dokładne informacje o kosztach przesyłki Zamawiający uzyskuje w trakcie potwierdzania zamówienia.

7.     Do każdej przesyłki załączony jest paragon lub faktura. Jeśli ma zostać sporządzona faktura, należy to wyraźnie zaznaczyć w trakcie potwierdzania zamówienia i podać niezbędne dane (Nazwa firmy, adres siedziby, NIP).

·          Formy płatności:

- przelewem na podane konto ( BZWBK - 
78 1090 1102 0000 0000 1022 7640) -w tytule należy koniecznie podać swój numer zamówienia

     - płatność przy odbiorze - za pobraniem.

      - płatność za pomocą systemu PayPal

      - płatność gotówkowa w przypadku obioru osobistego

 

8.     Wysyłka zamówionych towarów następuje do 2 dni roboczych od momentu:

- otrzymania odpowiedniej kwoty przekazem pocztowym (należność za towar + koszty przesyłki),

- wpływu na konto bankowe odpowiednich środków (należność za towar + koszty przesyłki).

9.     Zakupione towary będą dostarczane na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.

10.   Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego w ciągu 14 dni od daty otrzymania wysyłki bez żadnych konsekwencji. Wówczas prosimy o odesłanie towaru na adres: Navitech Gdynia Sp. z o.o., ul. J.Karmowskiego 16, 81-603 Gdynia. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest wysłanie deklaracji o rezygnacji na adres e-mailowy sklep@navitech-gdynia.com . W temacie należy wpisać "ZWROT TOWARU", podać numer zamówienia i przyczynę rezygnacji z zakupu. Dokonując zwrotu towaru, Zamawiający powinien odesłać przesyłkę w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu (metki, naszywki, nalepki, plomby, załączone ulotki lub inne) w terminie dziesięciu dni od jej otrzymania, wraz z paragonem lub fakturą. Koszt odesłania przesyłki ponosi Zamawiający

Zwrotu pieniędzy dokonujemy w ciągu 14 dni od otrzymania deklaracji zwrotu na rachunek bankowy podany w deklaracji zwrotu.

Jeśli któryś z warunków nie jest spełniony, zwrot nie zostanie przyjęty. W wypadku zamówień odbieranych w siedzibie firmy - zwrotu dokonuje się w miejscu, w którym zamówienie było odebrane. 

11.   Gdy pomyłka nastąpi z naszej winy i klient otrzyma inny towar niż zamówiony, sklep pokrywa koszt przesyłki zwrotnej. W tym wypadku przesyłkę zwrotną należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową. Warunkiem refundacji kosztów zakupu jest zwrot towaru, który nie był używany i posiada metkę oraz nie został zniszczony ani uszkodzony. Dokonując zwrotu towaru proszę wysłać informacje, w czym nastąpiła pomyłka adres e-mailowy sklep@navitech-gdynia.com z tematem "POMYŁKA W ZAMÓWIENIU" oraz podanym numerem zamówienia.

12.   Zamówień w sklepie Navitech Gdynia mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.

13.   Sklep Navitech Gdynia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych warunkach. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na tej stronie.

14.   Wszystkie dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji konta w naszym Sklepie będą, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.133, poz. 8a33/1997), bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb firmy Navitech Gdynia. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. Mają Państwo prawo do wglądu i poprawiania swoich danych znajdujących się w bazie danych firmy Navitech Gdynia.

15.   Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem, że zamawiający zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

16.   Uwagi dotyczące Regulaminu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: sklep@navitech-gdynia.com

17.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy. 

     Życzymy satysfakcji z zakupów!

Zespół Navitech Gdynia

 

 


Powered By OpenCart
Navitech Gdynia © 2019